De General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wet voor databescherming, in het Nederlands de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. De nieuwe wet zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens en er kunnen hogere boetes opgelegd worden in geval van datalekken.

U als klant blijft verwerkingsverantwoordelijke met bijbehorende plichten en wij als verwerker of subverwerker moeten ook voldoen aan diverse eisen. Passende maatregelen zijn daarom een must om datalekken te voorkomen!

Wij kunnen u helpen met informatieverstrekking omtrent dit onderwerp. Neem daarvoor contact op met ons salesteam!

Top