Disclaimer

We besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van onze website. Maar ook bij Onsweb houden we ons aan de regels en hanteren we een disclaimer. Voor alle duidelijkheid verwijzen je dan ook naar onderstaande disclaimer. Lees deze zorgvuldig door wanneer je gebruik maakt van onze website.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel Onsweb tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Onsweb expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Onsweb hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Onsweb de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Onsweb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Onsweb niet geverifieerd.