Per 25 mei as treedt de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wet voor databescherming, in werking. De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige wet Bescherming Persoonsgegevens, maar voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe. Eisen aan het opslaan en verwerken van persoonsgegevens zijn hierbij strenger geworden en als er datalekken ontstaan kunnen er nu ook, na enkele of meerdere waarschuwingen, forse boetes uitgedeeld worden. U als klant blijft verwerkingsverantwoordelijke met bijbehorende plichten en wij als verwerker of subverwerker moeten ook voldoen aan diverse eisen. Passende maatregelen zijn daarom een must om datalekken te voorkomen. Over dit onderwerp is inmiddels heel veel informatie beschikbaar. Wij zullen u zeker op de hoogte houden en begin 2018 u gericht gaan informeren. Heeft u op voorhand al vragen neem dan contact met ons op over dit onderwerp.

Top