Eazit behaalt
ISO 27001- en ISO 9001-certificeringen

De ontwikkelingen binnen Eazit staan niet stil. Sinds het bedrijf van vier entiteiten is samengegaan tot één, is er hard gewerkt aan het optimaliseren en stroomlijnen van de werkprocessen op het vlak van informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement. Samen met Jeroen Molenaar van Molenaar&Plasman Solutions is in kaart gebracht op welke fronten Eazit verbeteringen kan doorvoeren. Met succes, want Eazit heeft de certificeringstrajecten voor ISO 9001 en ISO 27001 met goed gevolg doorlopen.

Goede procesmatige afstemming

Daphne van ’t Riet, Manager Service Excellence bij Eazit, spreekt van een geslaagd traject. “We wilden toewerken naar een goede procesmatige afstemming tussen en binnen alle entiteiten. Dat we de processen in relatief korte tijd goed op de rit hebben gekregen, stemt ons erg trots en dankbaar. De ISO 9001- en ISO 27001-certificeringen vormen de bevestiging van onze hoge kwaliteitsstandaarden. Klanten weten zo zeker dat hun privacy is gewaarborgd en wij zorgvuldig omgaan met hun bedrijfsgegevens.”

ISO-certificeringen vormen opmaat naar meer

Een kroon op het werk na de maandenlange voorbereidingen en implementatie. Maar, zo benadrukt Daphne, de certificeringen vormen allesbehalve een eindstation. “Natuurlijk zijn ISO 9001 en ISO 27001 belangrijke waarborgen richting klanten dat we doen wat we zeggen en dat wát we doen veilig en goed verloopt. Maar ze vormen vooral een opmaat naar doorlopende verbeteringen op het gebied van onze service.”

Klanttevredenheidsonderzoeken

Als voorbeeld noemt Daphne het klanttevredenheidsonderzoek wat structureel een onderdeel zal vormen van Eazits Service Excellence. Een aanpak die ook vanuit het ISO-normenkader geadviseerd wordt. “De belangrijkste maatstaf voor succes is hoe klanten over ons en onze diensten denken. We betrekken hen daarom graag bij verbetertrajecten om te toetsen of we op de goede weg zijn.”

Alert zijn op veranderingen

In de kern draaien de normeringen voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging) om alert zijn op veranderingen. Zo is het belangrijk om te (blijven) voldoen aan de veranderende behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten en de geldende wetgeving, zoals de AVG. Ook is het cruciaal om snel beveiligingsincidenten te kunnen signaleren en daar vervolgens adequaat naar te handelen.

“Daarom bieden we onze klanten graag de mogelijkheid een e-learning met betrekking tot cybersecurityrisico’s te volgen”, aldus Daphne. In de e-learning, welke is opgezet met Molenaar&Plasman Solutions, delen we de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging. Zo beschikt u – net als onze medewerkers die de cursus hebben gevolgd – over de juiste knowhow om te voorkomen dat bedrijfsinformatie in de verkeerde handen terechtkomt.

Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van de ISO27001- en ISO 9001-certificeringen van Eazit? Of heeft u interesse in de bovengenoemde e-learning? Stuur een e-mail naar advies@eazit.nl of neem contact op via onderstaande button.

De certificeringen zijn toegekend door DNV GLVoor het behoud van de ISO-certificeringen vindt jaarlijks een hertoetsing plaats.

Wachtwoordbeleid binnen jouw organisatie: tips en tricks voor een effectief en veilig wachtwoord management

In een wereld waarin digitale beveiliging steeds essentiëler wordt, staat een solide wachtwoordbeleid centraal voor elke organisatie. Desondanks wo…

De belangrijke rol van redundante verbindingen en netwerkbeheer bij zakelijk internet

In de huidige zakelijke omgeving is een sterke internetverbinding niet alleen noodzakelijk voor de dagelijkse werkprocessen, maar ook essentieel vo…

Eerlijk over glasvezel: Waar moet jij op letten?

In de huidige zakenwereld is een betrouwbare en snelle internetverbinding essentieel voor elk bedrijf. Met de opkomst van allerlei soorten glasveze…