Eazit doorloopt
ISO 27001-certificering voor informatiebeveiliging

Eazit doorloopt naast de ISO 9001-certificering voor kwaliteitsmanagement momenteel ook de ISO 27001-certificering. Laatstgenoemd certificaat dient als erkenning dat aan alle strenge normeisen rondom informatiebeveiliging is voldaan. De audit hiervoor staat gepland in maart dit jaar. Zo weet u dat wij veel belang hechten aan privacy en bent u verzekerd van een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens.

Informatiebeveiliging vergt mentaliteitsverandering

Informatiebeveiliging begint vanzelfsprekend bij een goede IT-infrastructuur, maar omvat meer. De effectiviteit ervan valt of staat met de menselijke component. Neemt iedereen binnen het bedrijf het thema serieus? En is iedereen zich voldoende bewust van zijn of haar eigen bijdrage hierbinnen?

Een keer onbeheerd de laptop achterlaten tijdens een koffiepauze kan al voldoende zijn om een bres te slaan in de beveiliging van de bedrijfsgegevens…

Groeien door bewustwording

Met andere woorden: bewustwording onder medewerkers is fundamenteel voor informatiebeveiliging. Bij Eazit heeft iedereen een e-learning gevolgd met betrekking tot cybersecurityrisico’s. Dit programma is opgezet volgens de geldende normenkaders binnen de ISO 27001-certificering. Het geeft de benodigde handvatten voor het snel en adequaat signaleren van beveiligingsincidenten.

Zaken die onder meer aan bod zijn gekomen in de training:

  • Waaraan zijn phishing e-mails te herkennen? Waar kunnen deze gemeld worden en wat zijn de juiste vervolgstappen?
  • Hoe is bedrijfsdocumentatie optimaal te beveiligen wanneer er werkzaamheden worden opgepakt buiten de kantooromgeving?
  • Wat zijn veelgemaakte fouten bij het maken van wachtwoorden? Op welke manieren kunnen wachtwoorden zo sterk mogelijk gemaakt worden?

Kortom: de e-learning gaat uitvoerig in op effectieve veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van (mogelijke) interne en externe datalekken. Een thema dat bijzonder actueel is in de huidige tijd van thuiswerken.

Vooruitgang door kennisdeling

Bij Eazit geloven we in de kracht van samen. De e-learning, welke is opgezet in samenwerking met Molenaar&Plasman Solutions, delen we om deze reden graag met onze klanten. Zo bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging. En heeft u de juiste knowhow om te voorkomen dat bedrijfsinformatie in de verkeerde handen terechtkomt. Interesse in deze e-learning? Stuur een e-mail naar advies@eazit.nl of neem contact op via onderstaande button.

Succesvolle cyberaanval Nederlandse leger door nalatigheid

Gisteren kwam naar buiten dat Chinese hackers toegang hebben gekregen tot computersystemen van het Nederlandse leger. Ondanks dat er geen belangrij…

(Microsoft)Teams Versterken: Cloud Telefonie Integratie voor Maximale Efficiëntie

In de steeds veranderende wereld van informatietechnologie is het voor IT-besluitvormers en ondernemers van cruciaal belang om tools te selecteren …

Eerlijk over Bellen met Microsoft Team: Een Overzicht voor Ondernemers

De revolutie in zakelijke communicatie is niet te missen, vooral met de opkomst van Microsoft Teams Telefonie. Wij krijgen steeds meer vragen over …