Hoeveel risico loopt mijn bedrijf op cybercrime?

Bij cybercrime denkt men vaak aan het hacken van websites of phishing mails voor het buitmaken van bankgegevens. Dit zijn inderdaad hardnekkige vormen van cybercriminaliteit, maar het probleem is helaas omvangrijker dan dat. Wat wordt er nog meer onder cybercrime verstaan? En hoe groot is het risico voor het mkb om er slachtoffer van te worden?

Wat is cybercrime?

Cybercrime is een verzamelnaam voor ongeautoriseerde, digitale activiteiten door buitenstaanders, hoofdzakelijk voor financieel gewin. Bij deze vorm van criminaliteit maken kwaadwillenden gebruik van ICT-middelen om andere ICT-middelen te infecteren. Cybercriminaliteit kent veel verschijningsvormen, waaronder:

 • het hacken en aanpassen van bedrijfswebsites;
 • het stelen van digitale bedrijfsgegevens door onder meer phishing en malware;
 • het versleutelen van belangrijke bedrijfsdata door middel van ransomware (gijzelsoftware);
 • het compleet lamleggen van digitale bedrijfssystemen met DDoS-aanvallen (het moedwillig overbelasten van netwerken);
 • het misbruiken van bedrijfsnaam en -communicatiemiddelen voor spoofing (zakelijke identiteitsfraude), waar ook eindklanten en dus uw imago de dupe van worden, denk aan het uitsturen van valse facturen en formjacking of valse (duplicaat)webshops voor het ontvreemden van creditcardgegevens.

Welke branches hebben het meest te maken met cybercrime?

Cijfers van het CBS wijzen uit dat cybercrime sectorbreed voorkomt. Wel zijn er flinke onderlinge verschillen. Zo zijn de ICT-sector en de financiële dienstverlening het vaakst slachtoffer van externe aanvallen op hun ICT-systemen. Circa 1 op de 10 bedrijven in deze sectoren krijgt ermee te maken. De zorgsector kampt met de meeste interneincidenten.

Onderstaande grafiek toont per sector het percentage bedrijven dat slachtoffer wordt van…

 • … uitval van ICT-dienst(en) door een aanval van buitenaf
 • … vernietiging van data door een aanval van buitenaf
 • … het onthullen van gegevens door een ICT-inbraak

 

 

Percentage bedrijven per branche dat slachtoffer wordt van ICT-uitval, datavernietiging of dataonthulling.

De gevolgen van cybercrime zijn niet mis

 • Ongeveer de helft van de ICT-veiligheidsincidenten gaat gepaard met forse (herstel)kosten. In Nederland lagen de mediane kosten voor een cyberaanval in 2020 op 74.000 euro, meldt dagblad Trouw;
 • Bij een datalek moet er een melding gemaakt worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien er sprake is van grove nalatigheid, kan deze instantie een straf van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet opleggen. In 2021 werden er 24.866 datalekken gemeld;
 • Naast directe kosten zijn er ook kosten voortkomend uit het verlies van data en imagoschade.

Serieuze problemen vragen voor serieuze oplossingen

Een beproefde en vaak toegepaste maatregel tegen cybercrime is het gebruik van antivirussoftware. In vrijwel alle sectoren is dit gemeengoed, waarbij de gezondheidszorg en financiële dienstverleners koploper zijn. Eazit biedt hierin ook oplossingen, in de vorm van de gerenommeerde securitysoftware van ESET.


Percentage bedrijven dat antivirussoftware gebruikt, per branche.

Denk verder dan antivirussoftware

De praktijk leert echter dat alleen antivirussoftware onvoldoende is om bedrijven te wapenen tegen de cyberdreigingen van nu. De overheid leert bedrijfseigenaren via het Digital Trust Center hoe ze hun bedrijf optimaal digitaal beveiligen aan de hand van een vijftal stappen. Een van de aanbevolen stappen is ‘Inventariseren wat u als bedrijf aan apparatuur heeft’. Hoe u dat doet? Met de Eazit Network Security Scan!

Eazit Network Security Scan

Bij onze Network Security Scan (NSC) monitoren wij voor de periode van één week uw bedrijfsnetwerk op kwetsbaarheden, zonder impact op uw netwerkverkeer of tijdsinvestering van uw kant. De specialisten van Eazit analyseren na afloop de bevindingen. Hieruit volgt een rapport met gerichte adviezen en een verbeterplan. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en uw wensen helpen we u graag verder met een security-oplossing op maat. Uw veiligheid heeft onze prioriteit!

Bent u ook benieuwd naar de status van uw netwerk- en cyberveiligheid?

Lees meer over de Network Security Check

Succesvolle cyberaanval Nederlandse leger door nalatigheid

Gisteren kwam naar buiten dat Chinese hackers toegang hebben gekregen tot computersystemen van het Nederlandse leger. Ondanks dat er geen belangrij…

(Microsoft)Teams Versterken: Cloud Telefonie Integratie voor Maximale Efficiëntie

In de steeds veranderende wereld van informatietechnologie is het voor IT-besluitvormers en ondernemers van cruciaal belang om tools te selecteren …

Eerlijk over Bellen met Microsoft Team: Een Overzicht voor Ondernemers

De revolutie in zakelijke communicatie is niet te missen, vooral met de opkomst van Microsoft Teams Telefonie. Wij krijgen steeds meer vragen over …