Problemen met billshock-sms opgelost

Datagebruik binnen de EU (buiten Nederland) valt, ondanks de invoering van Roam Like Home, nog steeds onder de term ‘roamen’. Commercieel gezien valt het binnen de bundel. Het systeem dat de billshock-sms classificeert kijkt naar datagebruik buiten Nederland en stuurt op basis van die gegevens een billshock-sms wanneer een mobiele gebruiker de datalimiet buiten Nederland van EUR 50,- heeft bereikt. Wij erkennen dat dit een vervelende situatie is die om een oplossing vraagt. Daarom hebben we het volgende aangepast:

Mobiele gebruikers ontvangen per heden de 80% en 100% bundel-notificaties niet alleen binnen Nederland, maar ook binnen de EU. Buiten Nederland, binnen de EU, ontvangen mobiele gebruikers nog wel de billshock-sms, maar alleen wanneer zij buiten de bundel voor EUR 50,- hebben geroamd. Het blijft immers roamen.

Bedrijfsbundel
Klanten die gebruikmaken van een bedrijfsbundel ontvangen binnen de EU geen billshock-sms.

Standaard situatie
Een mobiele gebruiker is op 1/9 in Nederland en verbruikt data tot 80% van zijn/haar bundel. Hij/zij ontvangt hiervoor de 80% sms-notificatie.
Vervolgens bevindt hij/zij zich in Duitsland. Hij/zij verbruikt data tot de datalimiet is bereikt. Hij/zij ontvangt de 100% sms-notificatie. De mobiele gebruiker verbruikt nu data buiten de bundel.
De mobiele gebruiker bereikt EUR 50,- buitenbundel-kosten binnen Duitsland. Hij/zij ontvangt hiervoor de billshock-sms en dient ‘DATA AAN’ te sms’en om weer gebruik te maken van data buiten de bundel (zie situatie 1).

Een ongebruikelijke situatie die kan voorkomen
Een mobiele gebruiker is op 1/9 in Nederland en verbruikt data tot 80% van zijn/haar bundel. Hij/zij ontvangt hiervoor de 80% sms-notificatie.
Vervolgens vertrekt hij/zij richting Amerika, maakt voor EUR 50,- kosten buiten de bundel (internationale kosten) en ontvangt de bekende billshock-sms. Hij/zij wilt geen verdere kosten maken en sms’t niet ‘DATA AAN’ om de blokkering op te heffen.

Eind september vertrekt hij/zij vanuit Amerika naar Duitsland en wilt gebruik maken van data (hij/zij kan immers nog 20% gebruiken binnen de bundel). De mobiele gebruiker dient ‘DATA AAN’ te sms’en om gebruik te maken van data binnen de bundel. Data staat namelijk nog geblokkeerd voor roaming.
Wanneer de mobiele gebruiker de 100% heeft bereikt van zijn/haar bundel ontvangt hij/zij een sms. Vervolgens gaat hij/zij gebruik maken van data buiten de bundel en ontvangt hier geen billshock-sms meer voor. Deze heeft hij/zij namelijk al ontvangen in Amerika (zie situatie 2).

Mocht u desondanks nog berichten ontvangen waar u niet helemaal zeker over bent, dan kunt u contact opnemen met ons orders team.

Succesvolle cyberaanval Nederlandse leger door nalatigheid

Gisteren kwam naar buiten dat Chinese hackers toegang hebben gekregen tot computersystemen van het Nederlandse leger. Ondanks dat er geen belangrij…

(Microsoft)Teams Versterken: Cloud Telefonie Integratie voor Maximale Efficiëntie

In de steeds veranderende wereld van informatietechnologie is het voor IT-besluitvormers en ondernemers van cruciaal belang om tools te selecteren …

Eerlijk over Bellen met Microsoft Team: Een Overzicht voor Ondernemers

De revolutie in zakelijke communicatie is niet te missen, vooral met de opkomst van Microsoft Teams Telefonie. Wij krijgen steeds meer vragen over …