Wat voor internet gebruikt het mkb?

Bent u benieuwd hoe het is gesteld met het internetgebruik van het MKB in Nederland? En van welke internetsnelheden het MKB gebruikmaakt? Eazit dook voor u in de cijfers en keek daarbij ook naar een belangrijke graadmeter voor het internetgebruik binnen organisaties, namelijk: cloudadoptie.

Internetgebruik onder het MKB: facts and figures

De cijfers van het CBS zijn stellig: het MKB kan niet zonder internet. De belangrijkste cijfers hebben we voor u op een rij gezet:

  • Van bedrijven met 20 tot 50 medewerkers maakt 95% gebruik van een vaste internetverbinding. Bij bedrijven met 100 tot 250 medewerkers loopt dat op tot 98%;
  • Circa een derde van al het personeel werkzaam in het MKB werkt met mobiel internet, twee op de drie bedrijven faciliteert mobiel internet voor hun medewerkers;
  • 8 tot 18% van de bedrijven maakt gebruik van een zakelijke glasvezelverbinding met een internetsnelheid van ten minste 1 Gbit/s;
  • Het gros van de MKB-ondernemingen – 32 tot 38% – beschikt over internetverbindingen met snelheden van 100 tot 500 Mbit/s;
  • Opmerkelijk is dat 8 tot 14% van de bedrijven aangeeft dat de snelheid van hun vaste verbinding onvoldoende is.

Bekijk of download hier de volledige tabel van StatLine.

De stand van zaken met betrekking tot cloudadoptie

Het type internetverbinding en de bijbehorende snelheid geven veel prijs over zakelijk internetgebruik. Maar het is minstens zo interessant om te bekijken op welke wijze het vervolgens ingezet wordt. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de mate waarin organisaties werken in de cloud faciliteren.

In de periode van mei 2019 tot en met februari 2020 – vlak voor de coronapandemie – is het marktonderzoek ‘Cloud Adoptie Monitor Nederland’ uitgevoerd, een initiatief van DHPA en HPE Nederland. Onder bedrijven van 20 tot 200 medewerkers had toen 13% een ‘Cloud First’-houding. 22% van de bedrijven werkte bij voorkeur met een eigen server en paste pas cloudoplossingen toe wanneer het naar eigen zeggen echt niet anders kon. Nog eens 22% hanteerde geen duidelijk cloudbeleid en 43% gaf aan per situatie te onderzoeken wat de best passende oplossing is (zonder een voorkeur uit te spreken voor on-premise- of cloudoplossingen).

Sinds corona is de digitale transformatie in een stroomversnelling geraakt, zoveel is inmiddels duidelijk. In een onderzoeksrapport uit april 2022, getiteld The state of the Dutch cloud market, 2022, is te zien dat de cloudadoptie een vlucht heeft genomen in het MKB. Ongeveer een derde van de Nederlandse bedrijven maakt dagelijks gebruik van de cloud en circa een vijfde verplaatst werkzaamheden naar de cloud of voert een integratie door met eigen IT-resources. 47% (!!) van hen geeft aan een ‘cloud first’-strategie te hanteren als gevolg van de pandemie, bijna een verviervoudiging ten opzichte van twee jaar ervoor.

Groei door met goed zakelijk internet

Geven uw huidige zakelijke internetoplossingen voldoende ruimte aan uw groeiambities? Eazit levert zakelijk internet volgens de modernste standaarden en volledig aangepast naar uw wensen. Met onze zakelijke internetverbindingen staat niets de continuïteit van uw bedrijfsprocessen nog in de weg.

Meer weten? Klik op onderstaande button:

Meer weten?

Bekijk zakelijk internetoplossingen voor het MKB

Succesvolle cyberaanval Nederlandse leger door nalatigheid

Gisteren kwam naar buiten dat Chinese hackers toegang hebben gekregen tot computersystemen van het Nederlandse leger. Ondanks dat er geen belangrij…

(Microsoft)Teams Versterken: Cloud Telefonie Integratie voor Maximale Efficiëntie

In de steeds veranderende wereld van informatietechnologie is het voor IT-besluitvormers en ondernemers van cruciaal belang om tools te selecteren …

Eerlijk over Bellen met Microsoft Team: Een Overzicht voor Ondernemers

De revolutie in zakelijke communicatie is niet te missen, vooral met de opkomst van Microsoft Teams Telefonie. Wij krijgen steeds meer vragen over …