Privacy Policy

1. Introductie

Voor u vindt u het privacy statement van Eazit. Eazit levert innovatieve communicatiemiddelen voor de zakelijke markt. Als gevolg van dit soort dienstverlening beschikt Eazit over persoonsgegevens. Maakt u gebruik van de diensten van Eazit? Dan is dit privacy statement voor u bedoeld. In deze privacy statement kunt u lezen welke gegevens Eazit verzameld, waarvoor Eazit persoonsgegevens gebruikt en de bescherming van privacy en persoonsgegevens waarborgt, hoe lang gegevens worden bewaard en hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens en/of deze kunt laten corrigeren.

Eazit deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit (1) een wettelijke verplichting is, (2) nodig is voor onze dienstverlening of (3) op uitdrukkelijk verzoek van de klant waarop de persoonsgegevens zien.

Wanneer wij verwijzen naar “Eazit”, dan bedoelen wij Eazit B.V.

1.1. Vragen?

Indien u na het lezen van dit privacy statement nog vragen heeft over uw persoonsgegevens dan kunt u uiteraard bij ons terecht. U kunt uw vraag aan ons stellen door te mailen naar privacy@eazit.nl . Wij zullen uw vraag vervolgens inhoudelijk beantwoorden en indien nodig contact met u opnemen.

1.2. Versie

Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken Eazit met enige regelmaat deze privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum bovenaan deze privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. Eazit kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.

1.3. Grondslagen en duur verwerking

Eazit verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een geldige reden voor is. Op grond van de AVG zijn er een aantal redenen, zogenaamde “grondslagen”, die verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen. De grondslagen waar Eazit gebruik van maakt bij het verwerken van persoonsgegevens zijn:

– Uitvoering van de overeenkomst
– Wettelijke verplichting
– Gerechtvaardigd belang
– Toestemming

2. Verwerkingen

In het volgende hoofdstuk leest u welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

2.1. Persoons- en Gebruikersgegevens

Wanneer u een dienst afneemt van Eazit, onze website(s) bezoekt, wanneer u contact met ons opneemt of deelneemt aan marketingactiviteiten zoals een evenement of survey, verwerkt Eazit uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Gegevens waar Eazit naar kan vragen zijn uw: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en in het geval dat u diensten bij ons afneemt uw bank- en girorekeningnummer.

2.1.1 Bewaartermijnen – gegevens van voormalige klanten

Wanneer u uw contract met ons beëindigt, bewaren we uw persoonsgegevens voor een periode van twee jaar. Deze bewaartermijn stelt ons in staat om eventuele nazorg te bieden, administratieve taken af te handelen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en. Dit omvat het informeren over nieuwe producten, diensten of aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn. Na deze periode worden uw gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd.

2.1.2 Bewaartermijnen – gegevens achtergelaten op onze website

Persoonsgegevens die u achterlaat op onze website, bijvoorbeeld door het invullen van contactformulieren of het aanmaken van een account, worden ook voor een periode van twee jaar bewaard. Dit stelt ons in staat om uw ervaring met onze diensten te verbeteren, effectief te reageren op uw vragen of verzoeken, en. Dit kan inhouden dat we u informatie sturen over nieuwe producten, diensten, of promoties die relevant voor u kunnen zijn.

 2.2. Verkeersgegevens

Eazit maakt onderscheid tussen verkeersgegevens en de inhoud van communicatie. Bij het leveren van onze diensten worden verkeersgegevens verwerkt. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn om de communicatie op te zetten. Verkeersgegevens zeggen iets over de communicatie, zoals het afzender- en bestemmingsnummer dat gebeld is, de datum, tijd en duur van het gesprek, en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. De inhoud van gesprekken is vertrouwelijk en wordt niet opgeslagen binnen onze platformen. In het geval van een datasessie slaan wij tevens de hoeveelheid data op, en bij roaming het gebruikte netwerk.

Eazit verwerkt ook internetgegevens. Bij het versturen van een mail verwerken wij het afzender- en bestemmingsnummer, IP adressen van de betrokkenen, de grootte van het mailbericht en de datum en tijd van verzending. Ook hier slaan wij de inhoud van het bericht niet op. Verkeersgegevens worden geautomatiseerd gegenereerd en verwerkt.

2.3. Locatiegegevens

Wanneer u een gesprek of een datasessie opzet, verwerkt Eazit gegevens die een hele ruwe locatiebepaling kunnen maken over waar u zich op dat moment bevindt. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen of het gesprek of de datasessie binnen of buiten Nederland plaatsvindt.

Eazit maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN. KPN is in staat om, wanneer er een gesprek of datasessie wordt opgezet, een nauwkeurige locatiebepaling te maken door te kijken naar welke zendmast er gebruikt wordt. Eazit heeft geen toegang tot deze informatie.

2.4. Website

Onze website www.eazit.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Eazit de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

Onze website www.eazit.nl maakt gebruik van Google Analytics, Social Media cookies (zoals Facebook en LinkedIn) & Salesfeed om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wat betreft Google Analytics wordt de door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IPadres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Aan deze website is software gekoppeld waarmee gegevens worden verzameld om anonieme statistieken te maken over herkomst en gedrag van zakelijke bezoekers.

2.5. Informatie die u zelf deelt

We verwerken ook informatie die u via onze diensten wilt delen, bijvoorbeeld het delen van uw locatie of bestanden met anderen binnen onze apps.

2.6. Voicemail en opgenomen berichten/gesprekken

Sommige van onze diensten bieden de mogelijkheid om een opname te maken en om deze opname in te stellen als uw persoonlijke voicemail of om te gebruiken binnen onze dienst Reach. Deze opnames zullen alleen voor deze specifieke doeleinden worden bewaard binnen ons platform. Voicemail berichten die worden achtergelaten voor uw telefoonnummer worden ook opgeslagen en blijven beschikbaar voor zo lang u dat zelf beslist. U heeft zelf de mogelijkheid om deze berichten te beheren / verwijderen.

Binnen een beperkt aantal van onze dienst(en) bieden we daarnaast de mogelijkheid om gespreksopnames te activeren. Deze gespreksopnames bewaren wij één maand, behalve als wij hier specifieke andere afspraken over gemaakt hebben.

2.7. Overige

Alle vestigingen van Eazit hebben beveiligingsmaatregelen getroffen door het maken van camera opnamen.

3. Doel van verwerking

Eazit verwerkt uw persoonsgegevens voor zolang als nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Hieronder leest u voor welke doelen Eazit uw persoonsgegevens verwerkt.

3.1. Levering van diensten en facturatie

Eazit gebruikt eerder genoemde gegevens primair voor het leveren en verbeteren van de door u afgenomen diensten. Denk hierbij aan het leveren van een bestelling op het aangegeven adres of het opzetten van een telefoongesprek.

Op basis van de deze diensten en het verbruik hiervan, stelt Eazit een factuur op. Op deze factuur staat per dienst de in rekening gebrachte kosten, gespecificeerd op het type verbruik. Zo ziet u mobiele kosten gemaakt in het buitenland, gesprekskosten, dataverbruik en meer. Een overzicht op detailniveau, ter controle of voor eigen administratie, is ook te vinden in IZA.

3.2. Beveiliging

Eazit kan op basis van analyses op het bel- en internetgedrag overgaan tot het beperken van bepaalde bestemmingen wanneer exorbitant gebruik wordt geconstateerd. Hoger verbruik dan het gemiddelde reguliere belgedrag kan duiden op fraude. Een blokkade kan fraude en misbruik beperken en voorkomen dat u een enorm hoge rekening krijgt voor kosten die u niet zelf gemaakt hebt. Eazit maakt daarnaast gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.

3.3. Nummerweergave

Eazit geeft altijd uw nummer door aan het opgeroepen nummer. Dit zorgt ervoor dat uw nummer zichtbaar is voor de ander op de display van de telefoon. Dit kan uitgeschakeld worden door anoniem uit te bellen. Wij zijn echter wettelijk verplicht om bij het bellen naar 112 het nummer altijd aan 112 mee te sturen.

3.4. Wettelijke verplichtingen

Eazit is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

3.5. Training en opleiding van personeel

Wanneer u contact met de service desk opneemt, kan het zo zijn dat het gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Alvorens het gesprek wordt u hierover geïnformeerd.

3.6. Hinderlijke of kwaadwillige oproepen

Als u last heeft van aanhoudende, hinderlijke of kwaadwillige oproepen vanuit een anoniem nummer, dan kunnen we proberen te achterhalen vanaf welke aansluiting u wordt lastiggevallen.

Als dit iemand is met een aansluiting bij ons en van wie de identiteit bij ons bekend is, dan kunnen wij deze klant (schriftelijk) laten weten dat u dit als overlast ervaart en deze persoon dringend verzoeken hiermee op te houden. Als de ongewenste oproepen afkomstig zijn van een aansluiting van een andere telefonieaanbieder, kunnen wij namens u de andere aanbieder verzoeken om een vergelijkbare brief te sturen naar de persoon die u belt. Als u nog steeds wordt lastiggevallen nadat er contact is opgenomen met de persoon die u lastigvalt, kunnen we u op verzoek de naam, het adres en de woonplaats geven van de persoon die behoort bij het nummer van waaruit u de hinderlijke oproepen ontvangt. Deze persoon wordt hierover dan geïnformeerd. Om te voorkomen dat hiervan misbruik wordt gemaakt, vragen we u om dit formulier in te vullen. Op deze wijze geven wij uitvoering aan de wettelijke plicht om u te helpen indien u last hebt van aanhoudende, hinderlijke of kwaadwillige oproepen.

3.7. Nummerbehoud en overstap service (COIN)

Eazit biedt de mogelijkheid om uw nummer te behouden wanneer u overstapt van provider. Hiervoor wisselen wij gegevens uit met uw huidige, of volgende provider. In geval van een vastnummer betreft dit het huidige telefoonnummer, en uw NAW-gegevens. Bij een mobielnummer wordt het simkaartnummer, het telefoonnummer en uw naam gedeeld. Het uitwisselen hiervan gaat via de vereniging COIN. COIN is een samenwerkingsverband van aanbieders van elektronische communicatiediensten en netwerken in Nederland.

3.8. Marketingactiviteiten

Eazit kan uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketingactiviteiten. Als u een bestaande klant bent dan kunnen wij u bijvoorbeeld aanbiedingen sturen voor nieuwe diensten of producten. U kunt daarnaast door Eazit uitgenodigd worden om een survey in te vullen. Wij zullen u dan in veel gevallen om toestemming vragen om de door u ingevulde persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om u een commercieel aanbod te doen of om contact met u op te nemen. U heeft altijd de mogelijkheid om uw toestemming later weer in te trekken.

4. Delen met derden

Eazit deelt persoonsgegevens niet met derden tenzij 1) dit een wettelijke verplichting is, 2) nodig is voor onze dienstverlening, 3) op uitdrukkelijk verzoek danwel met toestemming van de persoon waar de persoonsgegevens op zien.

4.1. Wettelijke verplichting

Eazit is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing. Eazit dient medewerking te verlenen aan vorderingen van Justitie of andere bevoegde overheidsinstanties van persoonsgegevens, maar ook van andere informatie die we vanuit onze normale bedrijfsvoering verwerken en bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uw dataverbruik en uw belgedrag. Als de bewaartermijn verlopen is, wordt bewaarde informatie vernietigd dan wel geanonimiseerd. Een ander voorbeeld van een wettelijke verplichting is het bellen naar het alarmnummer 112. Wanneer u dit doet wordt uw telefoonnummer en de locatie van uw telefoon altijd naar de 112 centrale meegezonden, ook wanneer u uw nummerweergave hebt laten blokkeren. Dit een wettelijke verplichting.

4.2. Op verzoek van klant

Het kan ook voorkomen dat u als klant zelf bepaalde diensten afneemt waarvoor persoonsgegevens nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een App die gps-gegevens verbruikt. In dit soort gevallen kunt u op uw telefoon of in de App bepalen of u die gegevens wel of niet wilt delen en geeft u vervolgens deze toestemming aan de App aanbieder. Eazit is dan niet de partij die uw gegevens verwerkt.  4.3 Nodig voor onze dienstverlening Eazit levert (haar) diensten in sommige gevallen niet zelf, maar maakt bijvoorbeeld gebruik van Wholesalers om haar diensten te leveren. In een dergelijk geval is het nodig dat wij de gegevens die nodig zijn voor de levering van bepaalde diensten delen met Wholesalers. Wanneer Eazit gegevens deelt met bijvoorbeeld in dit geval haar Wholesaler, dan moet die Wholesaler zich houden aan de voorwaarden van Eazit en gelden voor dat bedrijf dezelfde privacy-eisen die wij stellen aan onszelf.

5. Beveiliging

Eazit is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle informatie die u aan Eazit verstrekt. Eazit neemt passende en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld firewalls, spamfilters en virusscanners voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.

5.1. Toegang

Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot gemachtigde personen. Deze personen zijn gebonden aan geheimhouding op grond van een overeenkomst of wettelijke verplichting. De toegangsrechten van alle medewerkers en externe partijen tot informatie en informatie verwerkende faciliteiten worden ingenomen bij beëindiging van het contract of de overeenkomst en worden opnieuw beoordeeld wanneer wijzigingen zich voordoen. Toegangsrechten worden daarnaast periodiek geëvalueerd.

5.2. Personeel

Eazit voert background checks uit op alle kandidaten alvorens een dienstverband start. Nieuw personeel is tevens verplicht een VOG te overhandigen en gaat akkoord met het informatiebeveiligingsbeleid van Eazit. Personeel volgt tijdens het dienstverband ook security en privacy awareness trainingen.

6. Inzage in en correctie van uw persoonsgegevens

6.1 Hoe krijgt u inzage in uw persoonsgegevens?

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om deze gegevens aan u te verstrekken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt dit verzoek indienen per mail. Ons mailadres is privacy@eazit.nl. Indien u gebruik maakt van onze diensten als eindgebruiker, dan kunt u persoonsgegevens inzien via IZA.

6.2. Hoe corrigeert u uw persoonsgegevens?

De eindgebruiker van Eazit diensten kan de persoonsgegevens corrigeren en aanvullen in IZA. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk [telefoonummer: 088-355 00 70]. Bent u geen eindgebruiker, dan kunt u uw verzoek tot correctie van persoonsgegevens indienen per mail. Ons mailadres is privacy@eazit.nl

6.3. Recht van bezwaar en recht om vergeten te worden

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Eazit kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt uw bezwaar en het recht om vergeten te worden per mail bij ons indienen. Ons mailadres is privacy@eazit.nl

6.4. Intrekken toestemming

Indien u toestemming heeft gegeven aan Eazit voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek te sturen naar privacy@eazit.nl. Persoonsgegevens die niet op een andere verwerkingsgrondslag dan toestemming worden verwerkt, zullen op dat moment verwijderd worden.

6.5. Autoriteit Persoonsgegevens

Onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om (i) Eazits gebruik van andere informatie die uw persoonlijke gegevens vormt te beperken en (ii) een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of de Nederlandse commissaris voor gegevensbescherming, die de hoofdtoezichthouder is voor Eazit in de Europese Unie:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Netherlands
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/