GDPR – 25 mei 2018

Per 25 mei as treedt de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wet voor databescherming, in werking. De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige wet Bescherming Persoonsgegevens, maar voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe. Eisen aan het opslaan en verwerken van persoonsgegevens zijn hierbij strenger geworden en als er datalekken ontstaan kunnen er nu ook, na enkele of meerdere waarschuwingen, forse boetes uitgedeeld worden. U als klant blijft verwerkingsverantwoordelijke met bijbehorende plichten en wij als verwerker of subverwerker moeten ook voldoen aan diverse eisen. Passende maatregelen zijn daarom een must om datalekken te voorkomen. Over dit onderwerp is inmiddels heel veel informatie beschikbaar. Wij zullen u zeker op de hoogte houden en begin 2018 u gericht gaan informeren. Heeft u op voorhand al vragen neem dan contact met ons op over dit onderwerp.

Succesvolle cyberaanval Nederlandse leger door nalatigheid

Gisteren kwam naar buiten dat Chinese hackers toegang hebben gekregen tot computersystemen van het Nederlandse leger. Ondanks dat er geen belangrij…

(Microsoft)Teams Versterken: Cloud Telefonie Integratie voor Maximale Efficiëntie

In de steeds veranderende wereld van informatietechnologie is het voor IT-besluitvormers en ondernemers van cruciaal belang om tools te selecteren …

Eerlijk over Bellen met Microsoft Team: Een Overzicht voor Ondernemers

De revolutie in zakelijke communicatie is niet te missen, vooral met de opkomst van Microsoft Teams Telefonie. Wij krijgen steeds meer vragen over …